Dział szkoły w Rostynianach » Historia
 

  Szkoła w Rostynianach została zbudowana przez Państwa Lichterowiczów, na ich własnej ziemi, w 1922 r. Pierwszym nauczycielem był Stanisław Szczepaniuk, później zastąpił go Władysław Daniuk. W 1928 roku w szkole uczyło się 72 uczniów, a po kilku latach ich liczba wzrosła do 103. W tym czasie jeden nauczyciel nauczał wszystkich przedmiotów: języka polskiego, historii, arytmetyki, przyrody, geografii i religii. 
W szkole były 4 klasy, w których uczyły się dzieci w różnym wieku. Uczniowie uczyli się w dwie zmiany, gdyż do prowadzenia lekcji było przeznaczone jedno pomieszczenie. W szkole założony został zespół pieśni i tańca. Dzieci koncertowały też i w pobliskich wsiach. Pieniądze zebrane za bilety, były przeznaczone na potrzeby szkolne.
W latach 1946–1950 wszystkie przedmioty w szkole były wykładane w języku litewskim, od 1951 r. – w języku polskim. Zaś w roku 1955 szkoła została siedmioletnią, a jej dyrektorem został Jan Komarowski.
W 1957–1964 r. szkołą zarządzał Pranas Rekus. W 1964 r. powstała murowana dobudówka, w której rozmieściło się sześć klas.
Od 1964 r. do 2010 r. dyrektorem szkoły był Michał Jarmołkowicz. Dzięki jego staraniom w 2004 r. została dobudowana nowa dobudówka, w której zostały umieszczone dwie klasy, stołówka i sanitariaty.
Od 1 września 2010 r. szkoła w Rostynianach, z powodu reorganizacji, została przyłączona do Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego i od tegoż roku istnieje jako oddział podstawowego nauczania.
Od 1 września 2011 r. w dziale działa grupa przygotowawcza w wieku od 3 do 6 lat. Do grupy uczęszcza 10 dzieciaków z pobliskich okolic.
Od 1 września 2018 r. dział podstawowego nauczania w Rostynianach, z powodu reorganizacji, został  działem początkowego nauczania Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego.