Archiwum » Okno szkolne » 2018-2019 r. szk. » Październik
 

5 października Rada uczniowska oraz uczniowie 10 klasy organizowali w szkole Dzień Nauczyciela. Nauczyciele brali udział w różnych ciekawych zajęciach.
Podczas nietradycyjnej lekcji mieli okazję wspomnieć szkolne lata i pobyć harcerzami. Uczniowie 10 klasy także postanowili sprawdzić umiejętności gotowania. 
Po lekcjach odbył się koncert, podczas którego nie brakowało ciepłych słów, piosenek oraz kwiatów dla nauczycieli. Po koncercie nadszedł czas na słodki poczęstunek oraz degustacji swego dania - pizzy.

  

  

  

9 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce eukacyjnej do Kowna. Celem wyjazdu było uczczenie 100 –lecie Litwy i Polski, w czasie nietradycyjnych zajęć uczniowie pogłębili wiedzę z historii, nauk przyrodniczych, literatury, sztuk pięknych i religii.
Nauczycielka historii Lucyna Łapszewicz zapoznała uczniów ze Starówką kowieńską i przeprowadziła śladami A. Mickiewicza, braci Narutowiczwów, T. Zamenhofa, J. Wileiszisa, M. Wałancziusa, Maironisa i innych słynnych Litwinów i Polaków.W kościele p.w. św. Jerzego i dawnego klasztoru bernardynów mieliśmy niespodziewane spotkanie z Ojcem franciszkaninem Pauliusem, który pokazał uczniom dawne cele mnichów i zaplecze klasztoru, opowiedział o historii wspaniałej świątyni.
Zachwycali się też uczniowie muzeum im. T. Iwanauskasa, a najbardziej zauroczyły ekspozycje w muzeum im. Witolda Wielkiego. Tu z każdej gabloty przemówiła do nas historia Litwy i walk Litwinów i Polaków za wolność naszą i waszą w różne okresy historyczne.
Wspaniały przewodnik Mindaugas zauroczył wiedzą historyczną i umiejętnościami zawodowymi, niejeden chłopak z naszej szkoły miał do przewodnika wiele pytań.
 "Podróże kształcą” - upewniliśmy się kolejny raz. Edukacja poza szkołą ma wiele zalet i chciałoby się od państwa otrzymywać więcej funduszy na takie lekcje.

   

  

  

  

9 października uczniowie klasy 1 i 2 wraz z wychowawczyniami R. Danowską i B. Kasparienie udali się na edukacyjną wycieczkę do Wilna, a mianowicie do planetarium i wieżę Giedymina.
W planetarium uczniów zapoznano, w jaki sposób zanieczyszcza się planetę oraz co trzeba robić, aby ją szanować. Największą atrakcją było oglądanie gwiazd na niebie.
Po planetarium udaliśmy się w kierunku wieży Giedymina. Z Góry Giedymina uczniowie podziwiali piękne widoki naszej stolicy.
Następnie spacerkiem poszliśmy do Ogrodu Bernardyńskiego, który jest bardzo piękny. Wracając do autokaru, przeszliśmy obok Kościoła św. Anny i Bernardynów. Zwiedziliśmy także Archikatedrę Wileńską.
Na zakończenie uczniowie przy Katedrze stawali na magicznej kafli zdobiącej plac, która według tajemniczego podania głosi, że jeżeli staniemy na niej i obrócimy się o 360 stopni, spełnią się nasze marzenia. Z wycieczki uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.
Serdecznie dziękujemy p. dyrektor za możliwość wyjazdu na wycieczkę.

   

  

  

17 października uczniowie należący do kółek „Przodkowie” i „Historia Polski” sprzątali mogiłę patrona szkoły, profesora M. Zdziechowskiego i jego żony Marii na cmentarzu wojskowym na Antokolu. W ramach wielkiego sprzątania mogił sprzątnęli też 17 mogił w kwaterze żołnierzy polskich. Była to lekcja polskości i patriotyzmu uświadamiająca młodzieży szkolnej, że mogił polskich na Litwie jest bardzo dużo i ktoś musi o nie dbać i ocalać od zapomnienia i śmieci.