Teisinė informacija » Teisės aktai
 

Mokyklos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1-100 "Dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai, tvirtinimo"