Teisinė informacija » Ugdytinių ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
 

Ugdytinių ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka