Archyvas » Mokyklos langas » 2018-2019 m. m. » Lapkritis
 

Keletą metų iš eilės Lietuvos lenkų medikų draugija organizuoja gražią akciją “Šviesa Rasų kapinėms”. Jos metu buvo renkamos lėšos antkapių renovacijai Rasų kapinėse. Spalio 24-26 dienomis mūsų mokyklos bendruomenė prisijungė prie šios iniciatyvos.
Lapkričio 1 dieną Mokinių taryba akciją tęsė prie Sudervės Šv. Trejybės bažnyčios. Visos akcijos metu surinktos lėšos buvo perduotos Visuomeninei Rasų kapinių draugijai.

  

  

  

  

Lapkričio 12 d. mokyklai, dalyvaujant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje „Be iliuzijų“, kurį organizuoja Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuras, 6-10 klasių mokiniai turėjo galimybę išklausyti gydytojos toksikologės Gabijos Mikulevičienės paskaitą tema: “Priklausomybę sukeliančios medžiagos ir jų daroma žala sveikatai“.

  

Lapkričio 15 d. 9 kl. mokinė Beata Stankevič ir 10 kl. mokinė Suzana Mozarska dalyvavo renginyje, skirtame Lenkijos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje. Šventės metu vyko paskaita mokytojams bei konkursas mokiniams, kuriuo metu mūsų mokyklos mokinės užėmė prizines vietas.

  

  

Lapkričio 16 d.10 klasės mokinė Suzana Mozarska Lenkų namuose dalyvavo Vilnijos krašto diktanto konkurse. Šį kartą tekstas buvo apie valstybės nepriklausomybės šimtmetį, o didesnis dėmesys skiriamas skyrybai ir taisyklingai pavadinimų rašybai.

   

 Lapkričio 9-16 d. mokykloje buvo realizuojamas projektas skirtas Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100–čiui. Šią proga mokyklos bendruomenė dalyvavo įvairiuose renginiuose bei vykdė įvairiapusę veiklą mokykloje.
Mokinių bei mokytojų delegacijos dalyvavo šv. Mišiose Vilniaus Arkikatedroje, taip pat pagrindiniame šventiniame minėjime, kuris vyko Rasų kapinėse prie J. Pilsudskio ir jo motinos bei karių kapų. Sujaudino bendras himno giedojimas, bėgikų, kurie įveikė 312 km maratoną, pasitikimas.
Mokykloje vyko įvairios pamokos ir renginiai. Lietuvių kalbos mokytoja V. Burzdžiuvienė parengė teletiltą jungiantį Lietuvą ir Lenkiją, tuo tiltu tapo V. Sirokomlė.
Istorijos, muzikos ir lenkų kalbos mokytojos pravedė renginį apie svarbiausią šimtmečio žmogų J. Pilsudskį.
Mokiniai dalyvavo Maišiagaloje rajoniniame Lenkijos nepriklausomybės minėjime. Pradinukai šoko ir dainavo, visos klasės apiformino stendą „Sveikiname Lenkiją“. Dar daug įspūdingų pamokų bei trumpų akimirkų buvo realizuojami minint Lenkijos 100–tį.
Džiaugėmės, kad esame lenkai, mokomės lenkiškoje mokykloje laisvoje Lietuvoje.

   

   

   

   

   

   

   

   

Lapkričio 16 d. mūsų mokykloje paminėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną. Šiais metais tolerancijos simboliu yra raktas. Raktas - puikiai tinka atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų, išpažįstančių kitą religiją.
Visą savaitę mokiniai klasės valandėlių metu diskutavo tolerancijos temomis. Kartu su technologijos mokytoju gamino medinius raktus. Vyresnių klasių mokiniai įrašė filmuką apie toleranciją, kurį visi kartu galėjome pasižiūrėti.
Kiekvienam iš mūsų tolerancijos diena turėtų tapti galimybe apmąstyti savo požiūrį į kitus.

  

Lapkričio 22 d. mūsų mokyklos 10 kl. mokinys Valdemar Dudoit dalyvavo XXV Tarptautiniame kalėdinių giesmių festivalyje Lenkų kultūros namuose.
Po komisijos balsavimo Valdemaras užėmė prizinę vietą ir atstovaus Lietuvą festivalyje 2019 m. sausio 10-13 d. Lenkijoje.

  

   (nuotraukos: wilnoteka.lt)

Lapkričio 28 d. Lenkų kultūros namuose įvyko konkurso „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“ apdovanojimai. Tai jau XXIV konkursas, kurį organizuoja Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna“.
Mūsų mokykla buvo apdovanota už geriausius rezultatus rajoniniuose, valstybiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei olimpiadose, taip pat už neformaliojo švietimo veiklas. Geriausio mokytojo apdovanojimus pelnė tikybos mokytoja Liudmila Tichutina.

  

Lapkričio 30 d. 8 kl. mokiniai organizavo šventę penktokams. Mokiniai turėjo įveikti visų mokomųjų dalykų užduotis. Po linksmų ir rimtų užduočių 5 kl. mokiniai sugebėjo įrodyti, kad esą verti Penktoko vardo. Mokiniai buvo apdovanoti. Šventės scenarijų parengė B. Kilnienė su auklėtiniais.