Neformalusis švietimas » Būrelis "Gimtasis žodis"
 

Vadovas: Kristina Stankevičienė.

Būrelio tikslai:

  • ugdyti pasitikėjimą savimi;
  • suformuoti dorines ir etnines nuostatas, bendravimo kultūrą gyvenime, scenoje, teatre;
  • ugdyti meilę muzikai, šokiui, liaudies menui;
  • puosėleti gimtąją kalbą;
  • gilinti žinias apie kalbą gyvenime, apie kalbos raidą;
  • ugdyti žodžių, skiemenų ir garsų tarimo būdus deklamuojant;
  • mokyti taisyklingos iškalbos, atminties lavinimo ir koncentracijos.
Dalyvavimas renginiuose:
  • Raiškaus skaitymo konkurse „Kresy“;
  • Renginyje „Lenkijos nepriklausomybės minėjimas“;
  • Lenkų kalbos savaitėje.