Archyvas » Mokyklos langas » 2017-2018 m. m. » Rugsėjis
 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių dienos šventė prasidėjo Sudervės šv. Trejybės bažnyčioje. Parapijos kunigo Stanislavo Matiukevič išmintingas pamokymas įkvėpė darbštiems, kūrybingiems mokslo metams.
Į šventę atvyko garbingi svečiai: Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova, Sudervės seniūnė Česlava Pavilovič, kunigas Stanislav Matiukevič.
Mokyklos direktorė T. Mlynska širdingai pasveikino atvykusius naujus mokinius, mokyklos bendruomenę su Naujais mokslo metais. Linkėjo gerų, kūrybingų metų. Padėkojo mažiukų tėveliams už pasitikėjimą mūsų mokykla.
Daug džiaugsmo pirmokams suteikė gražios, pilnos dovanų kuprinės.
Pirmas skambutis pakvietė į jaukias, švarias klases mokinius pirmajai auklėjamajai valandėlei.

  

  

  

  

Rugsėjo 11-22 dienomis mūsų mokykla dalyvavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuojamoje akcijoje „Apibėk mokyklą“. Akcijos tikslas – nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę bei psichinę sveikatą.

   

  

Šių metų rugsėjo 14-18 dienomis grupė mokinių su istorijos mokytoja metodininke Liusia Lapševič vyko į Lenkijos Respublikos Slaboševko miestą pagal laimėtą projektą "Mokyklos globėjo Mariano Zdziechovskio pėdsakais", kurį finansavo Fundacija "Pomoc Polakom na Wschodzie". Visi grįžo kupini gerų emocijų, prisiminimų ir įspūdžių.

   

  

  

  

  

Rugsėjo 26 d. mokykla paminėjo Europos kalbų dieną, kurios metu mokiniai klausėsi dainų: lenkų, lietuvių, anglų, italų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dienos pabaigoje visi norintys šoko integracinį šokį ,,Belgijka”. Auklėjamųjų valandėlių metu mokiniai padarė drugelius, vaizduojančius Europos šalių vėliavas, plakatą su pasisveikinimais įvairiomis kalbomis.

   

  

Rugsėjo 28 d. 8 klasės mokiniai kartu su lenkų k. vyresn. mokytoja Regina Danovska dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuos organizavo Sudervės centrinė biblioteka.

   

   

   

Rugsėjo 25-29 mokykloje veikė mokinių darbelių paroda „Rudens gėrybės“.