Savivalda » Mokinių taryba
 

 Pirmininkas: Beata Stankevič, 10 kl.

 Pavaduotojas: Daniel Mažul,  8 kl.

Sekretorius: Paulina Daniševska, 10 kl.

Nariai:
Kamilė Gulbinskaja, David Gotovecki, 5 kl.
Karolis Masalskis, Sebastian Jakovlevas, 6 kl.
Kamila Tankevič, Patrik Gotovecki, 7 kl.
 Ariana Marija Gotovecka 8 kl.
Viktorija Jodko, Karolina Matulevičiūtė, 9 kl.

 

Tikslas: stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, ugdyti kūrybinius bei irganizacinius sugebėjimus, įtraukti į mokyklos gyvenimą kuo daugiau mokinių.

Uždaviniai:

  1. skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencijos programose, projektuose, renginiuose;
  2. aiškintis mokinių nedrausmingumo, pamokų nelankymo ir mokymosi motyvacijos priežastis, ieškoti būdų kaip jas išspręsti;
  3. puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes; 
  4. atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos administracija, klasių auklėtojais, dalykų mokytojais;
  5. organizuoti mokinių tarybos susirinkimus. 

     Mokinių tarybos darbo planas 2019-2020 m. m.

Nr. Data Tema
1. Rugsėjis - Europos kalbų diena
2. Spalis - Tarptautinė mokytojų diena
- Kapų tvarkymas
3. Lapkritis - Pirmokų krikštynos
- Šv. Andžejaus burtai
- 5 klasės krikštynos
4. Gruodis - Kalėdinė prakartėlė
5. Sausis - Senelių diena
6. Vasaris - Šv. Valentino diena
7. Kovas - Tarptautinė moters diena
- Užgavėnės
- Akcija ,,Savaitė be patyčių"
8. Balandis

- Akcija "Padovanok augalėlį mokyklai"
- Akcja ,,Darom 2020"

9. Gegužė - Šeimos diena
10. Birželis - Vaikų gynimo diena