Pasiekimai » 2014-2015 m. m.
 
MOKINIŲ DALYVAVIMAS ZONOS, RAJONO, ŠALIES, TARPTAUTINIUOSE KONKURSUOSE IR OLIMPIADOSE 2014/2015 M.M.

Eil. Nr.

Konkurso, olimpiados pavadinimas

Dalyvis

Vadovas

Užimta vieta, apdovanojimai

1.

Zonos meninio skaitymo konkursas ,,Kresy-2014“.

O. Stankevičiūtė, 1 kl.
P. Daniševska, 5 kl.
B. Stankevič, 5 kl.
E. Pečiulis, 6 kl.
Z. Mozarska, 6 kl.
A. Stankevičius, 8 kl.
V. Borkovski, 9 kl. 

R. Romeiko

 

T. Mlynska

K. Stankevičienė  

I vieta
II vieta

 

 Pagyrimas
II vieta

2.

Rajono meninio skaitymo konkursas ,,Kresy- 2014“.

O. Stankevičiūtė, 1 kl.
P. Daniševska, 5 kl.
A. Stankevičius, 8 kl.
V. Borkovski, 9 kl. 

R. Romeiko
K. Stankevičienė 

  

Dalyvio diplomai

3.

Respublikinis informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“.

5-9 kl. 32 mokiniai
5 kl. – 8
6 kl. – 6
7 kl. – 12
9 kl. - 6

L. Lipeiko

20 mokinių pateko į 30 geriausių  Vilniaus r.

4.

Zonos išmaniųjų vaikų lietuvių kalbos konkursas.

L. Dzisevič, 7 kl.
A. Jodzevič, 8 kl.

V. Burzdžiuvienė

Dalyvavimas

5.

Religinės poezijos konkursas ,,Święta Rodzina – wzorem dla naszych Rodzin“.

P. Daniševska, 5 kl.
V. Borkovski, 9 kl.

s. L. Tichutina

Pagyrimas
III vieta

6.

Vilniaus r. pagrindinių mokyklų mišrių komandų 3x3 tinklinio varžybos.

E. Lipnevič, 5 kl.
A. Jodzevič, 8 kl.
J. Trušinska, 9 kl.
J. Gerulska, 9 kl.
A. Stankevičius, 8 kl.
P. A. Sinkevič, 8 kl.
R. Kardis, 9 kl.
K. Butkevič, 9 kl.
V. Borkovski, 9 kl.

 

 

Z. Sinkevič

 

 

I vieta

7.

Zonos anglų kalbos konkursas 3-4 kl. mokiniams.

P. Zdanovič, 3 kl.
P. Radevič, 3 kl.
V. Jodko, 4 kl.

A. Miliuškevič

II vieta

8.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro konkursas ,,Kalėdinio žaisliuko spindesy“. 

5-9 kl. mokiniai
G. Baniukevič, 7kl.

R. Romeiko
J. Darasevič


II vieta

9.

EFHR dailės konkursas ,,Vaikų teisės vaiko akimis“.

5-8 kl. mokiniai

J. Darasevič

Dalyvavimas

10.

Vilniaus r. pagrindinių mokyklų berniukų stalo teniso varžybos.

R. Kardis, 9 kl.
K. Butkevič, 9 kl.
P. A. Sinkevič, 8 kl.

Z. Sinkevič

I vieta

11.

Vilniaus r. pagrindinių mokyklų mergaičių stalo teniso varžybos.

J. Gerulska, 9 kl.
J. Trušinska, 9 kl.
A. Jodzevič, 8 kl.

Z. Sinkevič

I vieta

12.

Vilniaus rajono anglų kalbos konkursas  9-10 kl. mokiniams.

V. Borkovski, 9 kl.

G. Melnikova

Dalyvavimas

13.

Vilniaus rajono chemijos olimpiada.

V. Borkovski, 9 kl.

D. Gulbinovič

Dalyvavimas

14.

Vilniaus rajono biologijos olimpiada.

V. Borkovski, 9 kl.
R. Kardis, 9 kl.

A. Novogrodska

Dalyvavimas 

15.

Vilniaus r. pagrindinių mokyklų berniukų ir mergaičių šachmatų varžybos.

J. Trušinska, 9 kl.
R. Kardis, 9 kl.
P. A. Sinkevič, 8 kl.

Z. Sinkevič

I vieta

16.

Vilniaus r. lietuvių kalbos meninio skaitymo konkursas.

V. Borkovski, 9 kl.

V. Burzdžiuvienė

II vieta