Archyvas » Mokyklos langas » 2011-2012 m. m. » Kovas
 

Kovo 8 d. Mokinių taryba pasveikino mergaites, paneles ir ponias su gražia pavasario švente - Kovo 8-ąja.

  

  

  

Kovo 9 d. mokykloje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventė pavadinta „Mūsų darbai Tau, Tėvyne!”. Ta proga organizuotoje lietuvių kalbos savaitėje 4-10 klasės mokiniai rašė dailyraštį, kūrė eilėraščius, pasakas, montavo filmą apie Sudervę, rengėsi prezentacijoms, pranešimams, vaidino, dainavo. Geriausi darbeliai ir buvo pristatyti šventiniame renginyje.

  

  

  

  

Kovo 9-16 d. mokykloje vyko Istorijos dienos. Mokiniai parengė pristatymus: "Marian Zdziechovski - mokyklos globėjas" bei "Sudervės seniūnija".

  

  

  

5-10 klasių 50 % mokinių dalyvavo konkurse "Istorijos žinovas". Konkursą laimėjo ir istorijos žinovu tapo Dariuš Lapin, 6 kl. mokinys. Geri darbai buvo 5 kl. mokinio P. Sinkevič, 6 kl. V. Borkovskio, 8 kl. M. Michalkevič, 10 kl. Z. Tomaševič ir I. Chorostin.
Mokiniai žiūrėjo filmus apie istorijos streotipus. Kovo 16 d. mokiniai dalyvavo diskusijose: "Kodėl yra gera mokytis Sudervės mokykloje?" ir "Kodėl yra gera gyventi Lietuvoje?". Mokiniai argumentavo, kodėl jiems gera mokytis mūsų mokykloje bei dėl ko gera gyventi Lietuvoje. Visi argumentai buvo kruopščiai surašyti, o plakatai iškabinti mokyklos koridoriuje.
Istorijos savaitę organizavimo mokytoja metodininkė Liucina Lapševič su kraštotyros būrelio "Bočiai" nariais.

  

  

Kovo 12 d. 1-4 ir 5-6 klasių mokinių chorai dalyvavo Meno festivalyje Avižienių vidurinėje mokykloje.

Kovo 14 d. mokykloje vyko rajono pagrindinių mokyklų krepšinio 5x5 mergaičių finalinės varžybos. Mokyklos mergaičių komanda iškovojo I vietą.

  

Kovo 21 d. mokykloje vyko rajono pagrindinių mokyklų krepšinio 5x5 berniukų finalinės varžybos. Mokyklos berniukų komanda iškovojo I vietą.

  

  

Kovo 28 d. įvyko mokyklinio teatro peržiūra.

  

  

Kovo 29 d. mokyklos bendruomenė dalyvavo priešvelykinėse rekolekcijose

  

Technologijų mokytojai (Juzef Darasevič, Česlava Kardis) parengė mokinių darbelių Velykinę parodą.