Archyvas » Mokyklos langas » 2011-2012 m. m. » Sausis
 

Sausio 13 d. - Lasivės gynėjų dienos minėjimas.
Minėdami Sausio 13-ąją mokiniai visą savaitę ieškojo medžiagos apie žuvusiuosius. Domėjosi jų gyvenimu, ieškodami atsakymo į klausimą, kodėl žmonės pasiliko ginti šalies laisvės, nors į juos važiavo grėsmingos karo mašinos. Vėliau rašė laiškus žuvusiesiems ar jų tėvams.
Laisvės gynėjų dieną minint buvo uždegamos žvakės ties kiekvienu langu, kabinetuose 10 min. užgesinama šviesa. Po to buvo žiūrimos nuotraukos iš Sausio 13-osios nakties įvykių, skaitomi geriausi mokinių laiškai, rodomas dokumentinis filmas.

  

  

  

Sausio 25 d. įvyko mokinių susirinkimas.
Mokyklos direktorė T. Mlynska priminė kokiuose konkursuose, olimpiadose bei sporto varžybose mokiniai dalyvavo bei kokių rezultatų pasiekta I pusmetyje.
Pavaduotoja K. Sinkevič apibendrino mokinių mokymosi ir mokyklos lankymo rezultatus.
Mokiniai gavo diplomus bei saldumynus.

  

  

Sausio 27 d. mokykloje vyko tradicinė „Senelių diena“.
Į savo šventę atvyko nemažai senelių, kurie džiaugėsi anūkėlių parengtu koncertu bei patys dalyvavo konkurse „Chorų karai“.
Mokyklos direktorė T. Mlynska pasveikino senelius bei įteikė Diplomus seneliams, kurie mokyklos šventėje dalyvavo pirmą kartą.

  

  

  

  

  

  

Sausio 27-29 d. 2 mokinės: Karina Giliun ir Jolanta Gerulska su ponia E. Subotovič dalyvavo Lenkijos Respublikos Pultusko mieste žurnalistikos užsiėmimuose.