Biblioteka » Naudingos nuorodos
 
 
 
Literatūros kūriniai
Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija  
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info
Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt
Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt
Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt
 
Bibliotekos ir bibliotekų katalogai
 
 
Virtuali kultūros paveldo sistema –   https://www.epaveldas.lt
Interaktyvi biblioteka – https://www.ibiblioteka.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://lanka.vu.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai –  www.mab.lt/lt/katalogai
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt
 
Švietimas
Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt
Nacionalinis egzaminų centras – www.nec.lt ; www.egzaminai.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai
Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt
Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt
Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt