Mokyklos bendruomenė » Mokytojai
 


Pedagogai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo:
Česlava Kardis - mokytoja metodininkė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Renata Starenkienė -  mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Lilija Kratkovska - vyresnioji mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
Beata Tylinga -  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Nijolė Skarulskaja - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Veslava Mažeikienė - mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Rita Miliukienė - mokytojas, dirbantis pagal meninio ugdymo programą;
Ivona Buinovskaja - mokytoja, dirbanti pagal meninio ugdymo programą.

Pradinio ugdymo:

Renata Romeiko - pradinių klasių vyresn. mokytoja;
Ana Miliuškevič - pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Renata Tomaševič - pradinių klasių vyresn. mokytoja;
Božena Kasparienė - pradinių klasių vyresn. mokytoja;
Božena Kilnienė - lietuvių kalbos vyresn. mokytoja.

Pagrindinio ugdymo:
Kristina Stankevičienė - lenkų kalbos vyresn. mokytoja;
Vita Burzdžiuvienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Justina Dainovska - anglų kalbos vyresn. mokytoja;
Pavel Samuchovas - geografijos, gamtos ir žmogus mokytojas;
Liusia Lapševič - istorijos mokytoja metodininkė;
Zbignev Sinkevič - kūno kultūros mokytojas metodininkas., biologijos vyresn. mokytojas;
Ivona Buinovskaja - muzikos vyresn. mokytoja;
Danuta Gulbinovič - chemijos vyresn. mokytoja;
Maria Kamila Žygis - dailės mokytoja;
Leokadija Malevska - fizikos mokytoja metodininkė;
Katažina Oleškevič - technologijų vyresn. mokytoja;
Beata Zubricka - matematikos mokytoja;
Liucija Jastramskienė - matematikos, informacinių technologijų mokytoja;
Liudmila Tichutina - tikybos mokytoja.