Informacija apie mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtį
 

Informacija
Apie konkurso Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtį

Vilniaus r. savivaldybės aministracijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A27(1)-2827 "Dėl konkurso komisijos sudarymo" yra sudaryta konkurso Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti komisija:

Komisijos pirmininkė – Sofija Segen, Švietimo skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė – Irena Lavinska, Personalo skyriaus vyr. specialistė.

Komisijos nariai:

Algimantas Baranauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Vilniaus r. skyriaus narys;
Dalia Žičkienė, Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos pedagogų atstovė;
Honorata Masalskienė, Vilniaus r. Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokinių tėvų atstovė;
Kristina Stankevičienė, Vilniaus r. Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokinių atstovė;
Justina Turbienė, Vilniaus r. Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos socialinio partnerio atstovė;
Asta Vaznienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyr. specialistė.